۱/۰۶/۱۳۸۷

مصاحبه با مانو چائو

این مصاحبه با مانو چائو را حتمن ببینید و گوش کنید.


۱۲/۲۷/۱۳۸۶

MANU CHAO-La vida es una tombola


۱۲/۲۵/۱۳۸۶

March 14


۱۲/۱۷/۱۳۸۶

۱۲/۱۴/۱۳۸۶

Marilyn Manson - The Beautiful People