۶/۱۷/۱۳۸۹

بدون عنوان

تو سی دی های قدیمی این تِست حرکت رو پیدا کردم که در سالیانی دور انجامش دادم برای کار کلاس! دوره جالبی بود!


۶/۱۶/۱۳۸۹

۶/۱۰/۱۳۸۹

همینطوری

چندروزی این وبلاگ بروز نشد اما دوباره برگشتم!
داشتم به آرشیو طراحی هام نگاه میکردم و چشمم افتاد به اسکیسهای خیلی قدیمی! روزهای جالبی بودند.
موزیک هم گوش کنید ;)