۴/۰۷/۱۳۸۹

خودسانسوری

حال و روز ملت ما!

۴/۰۴/۱۳۸۹

کمپین خدا در اپوزیسیون، ولایت فقیه و دولت

آیا باید موسوی و کروبی را نقد کرد یا آنها را در جایگاه خدا نگه داشت؟ اگر آن ها را همچون خدا پرستش کنیم، پس تفاوت ما و این دو با ولی فقیه، مصباح و لاری جانی ها چیست؟ آیا رهبر در هر جهتی هست باید کاریزما داشته باشد؟ همین تاریخی که خودمان در یاد داریم و با مثال هایی مثل شاه و آقای خمینی آیا می توانیم بگوییم باید رهبر را فقط پرستش کرد؟ نتیجه ی پرستش خالی به وضوح خود را نشان داده و می دهد... ادامه مطلب دوستمان لویاتان را در وبلاگش بخوانید!

۳/۲۹/۱۳۸۹

جنتی

جنتی در مرحله اسکیس!

۳/۲۳/۱۳۸۹

از عطش خون تا نطفه ی سبز

جنبش اعتراضی ایران مانند همه چیزهای مرتبط با ایران پیچیدگی ها، تناقض ها و دوگانگی و چندگانگی ها گرفتار است. به دلیل آن که بستر شکل گیری آن در محیطی این چنینی بوده است. به واقع اگر جنبشی بود که در محیطی دیگر با مختصات متفاوت شکل گرفته بود، سیاه و سفید تر می بود و می شد راحت تر درباره آن تفسیر کرد. دلیل نارضایتی ها و حاشیه ها بر این جنبش هم همین مسئله است. نارضایتی هایی که می گوید چرا کار را تمام نمی کنند، چرا اعتصاب سراسری درخواست نمی کنند، چرا به خیابان ها نمی ریزند. یا به زبان دیگر، نوعی عجله که بر این انتقادها حاکم است. چرا زودتر کار تمام نمی شود...
ادامه مطلب دوستمان لویاتان را در وبلاگش بخوانید!

۳/۲۰/۱۳۸۹

مشت محکم دیگری بر دهان استغفال

باز هم مشت محکمی دیگر اما این باز سوی شورای امنیت و با حضور قاطع چین و روسیه و البته رای ممتنع لبنان...
ادامه مطلب دوستمان لویاتان را در وبلاگش بخوانید!


موزیک برای فوتبال

اینجا کلیک کنید!

۳/۱۷/۱۳۸۹

آپارتاید اسلامی ناب محمدی

کاری به صحبت های سید حسن خمینی و واکنش ها به آن ندارم، چون یک حاشیه است، یک برنامه ریزی بود برای خلق یک صحنه تصویری و نمایش آن از سیمای نظام اسلامی فقط برای این که نشان دهد ما حتی این را هم آدم حساب نمی کنیم. گفتن نمی خواست پیشتر به اشکال مختلف نشان داده شده بود و شاید حتی بیشتر یک راه اندازی یک سیاه بازی بود برای این که اصل قضیه شر نشود..ادامه مطلب دوستمان لویاتان را در وبلاگش بخوانید!
 

۳/۱۳/۱۳۸۹

Angelina Jolie

آنجلینا جولی

۳/۱۱/۱۳۸۹