۵/۱۳/۱۳۸۹

در بهشت نهرهایی از ادرار روان است

قطع دست، مجازات نیست. جنایت است. در سیتستم قضایی جمهوری اسلامی که تنها چیزی که ارزش ندارد، حق است و حقوق، این گونه اعمال، نه تنها جنایت است، که جنایت سازمان یافته است.
ادامه مطلب دوستمان لویاتان را در وبلاگش بخوانید!

۵/۱۰/۱۳۸۹

جان مریم

محمد نوری هم از بین ما رفت!
این ترانه اش را برای همیشه دوست دارم.