۹/۰۲/۱۳۹۱

طرح

بی عنوان!

۹/۰۱/۱۳۹۱

خودم

خودم!

۸/۲۸/۱۳۹۱

Dark Shadows

Dark Shadows - Tim Berton۸/۱۸/۱۳۹۱

کاروان اسلام

جا داره دوباره اینو بخونیم!

۶/۱۹/۱۳۹۱

بدون شرح

مدتی غایب بودم دلم برای وبلاگ عتیقه ام تنگ شده بود! برگشتیم خلاصه.

۱۱/۱۳/۱۳۹۰