۴/۲۰/۱۳۸۸

همینجوری


۴/۱۰/۱۳۸۸

متينگ بزرگ و اعتراضی ايرانيان ساکن بلژيک در برابر شورای اروپا در بروکسل، چهار زوئيه

هموطنان عزيز
همه ما در طی هفته های گذشته خبرهای مربوط به دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری در ايران را از طريق رسانه های گروهی دنبال کرده ايم. بسياری از ما ايرانيان ساکن بلژيک و ديگر کشورهای جهان برای همبستگی و اعتراض به سرکوب خشونت آميز و تقلبات انتخاباتی در ايران به اشکال گوناگون در تظاهرات و آکسيون های های مختلف شرکت کرده و صدای اعتراض مان را از طريق وسائل ارتباط جمعی بلژيکی به گوش شهروندان بلژيکی و اروپائی رسانديم. "ايرانيان ساکن بلژيک" همچون ديگر ايرانيان در سراسر جهان، برای احترام به اکثريت مردم ايران، برای همبستگی با اين تلاش انسانی برای تغيير و اعتراض به سرکوب و خشونت گسترده مردم، و برای تحقيری که بر مردم ايران روا داشته شد، تظاهرات بزرگی را در بروکسل در تاريخ شنبه ۴ ژوئيه ساعت ۱۶ بعد از ظهر در برابر کميسيون و شورای اروپا، برگزار خواهند کرد.
تاکنون مشخص است که خبرهای ناگوار مربوط به حمله و کشتار وحشيانه نيروهای امنيتی و انتظامی جمهوری اسلامی به حرکت مدنی مردم معترض به نتايج انتخابات، هر ايرانی مسئولی را در سراسر جهان بشدت متاثر کرده است.
ما، بعنوان "ايرانيان ساکن بلژيک" ازهمه هموطنان در بلژيک و ديگر کشورهای اطراف دعوت می کنيم که در چارچوب خواسته ها و شعارهای مردم ايران در متينگ اعتراضی که در برابر شورای اروپا برگزار می شود، شرکت کنند تا بلکه بتوانيم از طريق اتحاد و همبستگی ميان خود فرياد بر حق و اعتراضی مردم کشورمان را به گوش جهانيان برسانيم . شرکت شما عزيزان در اين گردهمايی سازماندهی شده و قانونی می تواند بارقه ای از اميد را در دل هم ميهنانمان در داخل کشور بتاباند. با شرکت وسيع در اين تظاهرات می بايست اتحاد عمل ميان خود را تقويت کنيم و به مردم کشورمان نشان دهيم که انها در ايران تنها نيستند و ما همه با آنها هستيم.
نشانی : بروکسل - ميدان شومن - چهار زوئيه - ساعت ۱۶ بعداز ظهر
Rond-Point Schuman
1000 BXL
METRO SCHUMAN
برای ارتباط و اطلاعات گرفتن لطفاً با شماره تلفن های زير تماس بگيريد:
۰۰۳۲/۴۷۶/۵۵۱.۸۳۲
۰۰۳۲/۴۷۵/۷۱۶.۹۲۵