۶/۱۶/۱۳۸۹

عزرائیلی بنام جنتی

شرح ندارد!



۱ نظر:

ناشناس گفت...

می گن این بابا پسر خودش رو کشته!
پس چهره ی معصوم یا خنده دار نداره!
نفرت انگیز و زشت و پلید باید باشه... مثل خودش

ارسال یک نظر