۲/۰۴/۱۳۸۴

سرخ

خونت را شرابی ساختند
سرخ تر از همه رویاهايی که بی تو گذشتند
سرخ تر از همه آن قدمهايی که تو برداشتی و کسی باران را به خاطر نياورد
بيا با هم بخنديم
بيا با هم،در همين گوشه از دنيا که فقط مال من و توست
لحظه ای
فقط لحظه ای تنها باشيم


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر