۱۰/۱۶/۱۳۸۵

سامان دهی ما را بیخیال شوید


این تصویر را به سامان دهندگان وزارت ارشاد تقدیم می کنم!
ما بلدیم سامانمان دهیم! به فکر سامان دادن به مشکلات کشور باشید!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر