۱/۱۳/۱۳۸۶

سیزده بدر

امروز سیزده بدر است، باید بروم بیرون؟ بلژیکیها هم که از این چیزها سر در نمی آورند! هاها
حالا جالب اینجاست که بدانید شماره آپارتمان محل سکونت من هم 13 است، اگر قرار بر نحسی باشد که این عدد حالا حالاها با من هست.
وقتی که برگشتم چیزی می نویسم.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر