۲/۱۶/۱۳۸۶

سارکوزی، رئیس جمهور فرانسههمین الان از خبرها اعلام شد که سارکوزی رئیس جمهور فرانسه شد.
ملت بسیجی پرور فرانسه مثل ملت ایران، در حساس ترین موقعیت اساسن گند زد!
سارکوزی با 53 درصد آرا رئیس جمهور فرانسه شد.
این سارکوزی آنقدر فاشیست است که دومی و سومی اش، احمدی نژاد و بوش هستند!
مسخره اینجاست که این آدم خودش خارجی است و در عین حال مخالف خارجی هاست!

۱ نظر:

elnaz گفت...

وای نیما! عصبانیم. بوی گند این راست‌های احمق و فاشیست دنیا رو برداشته. از ایران تا اروپا و امریکا. این دولت‌های آمریکای جنوبی هم بالخره معلوم نشد چی هستند. سوسیالیست و انقلابی یا مدافع ارتجاع ایرانی.

ارسال یک نظر