۳/۱۱/۱۳۸۶

تقدیم به گروه هشت


دولت ایران از بس گند زده که G8 هم برایمان بال در آورده است.
این G8 " هشت کشور قدرتمند اقتصادی " به اندازه کافی در آفریقا خرابکاری انجام داده اند.
این کار دایر استریتس را گوش کنید
Dire Straits - Six Blade Knife
تصویر مقابل هم یکی از آثار ERWIN WURM است.powered by ODEO

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر