۵/۱۳/۱۳۸۶

چهارده مرداد

چهارده مرداد است، برای همه دانشجویان در بند، آرزوی آزادی داریم.

۱ نظر:

بهروز گفت...

درست گفتی
امید نه ، که آرزو داریم
امیدوارم جان سالم در ببرند

ارسال یک نظر