۶/۱۶/۱۳۸۶

به یاد پاواروتی

من پاواروتی را برای اولین بار، و سالیانی دور با این کار زیبای VERDI شناختم. چه سال بدی بود. در گذشت آنتونیونی و برگمن.


۱ نظر:

ناشناس گفت...

21mehr.comشهلا
روح پاواروتی حتمن شاد می باشد
چون تمام هنرمندان عمری برای مردم شادی و هم گامی با لحظات تلخ و شیرینشون را ساختند.

ارسال یک نظر