۱۱/۲۷/۱۳۸۸

عشقِ دو بُعدی

این ویدئو رو دیدم بیاد زمانی افتادم که در شرکت آبنوس انیمیشن کار میکردم! خلاصه کلام اینکه هنوز هم انیمیشن دو بُعدی در قلبِ من جا داره واسه خودش.