۲/۲۴/۱۳۸۹

رامین جهانبگلو

رامین جهانبگلو و پرهیز از خشونت!

۲ نظر:

خُسن آقا گفت...

می‌دانی نیما جان من گمانم بر این است که غرب دارد یک دوجین روشن فکر ماشینی برای ما تولید می‌کند تا به طریق این روشن فکرهای تولیدی (می‌دانی که جوجه های ماشینی را چطوری غربی‌ها تولید می‌کنند که) جوامع عقب افتاده ما را به آن شکلی که می‌خواهند در آورند!
خدا رحم کن ما را!

لویاتان گفت...

وای دستت درد نکنه :)

ارسال یک نظر