۴/۲۹/۱۳۹۲

حالا

همينطوري!

۵ نظر:

ناشناس گفت...

نیما ننه جنده چرا منو اد نمیکنی اف بی

ناشناس گفت...

کس کش کمونیست کس کش کمونیست کس کش کمونیست کس کش کمونیست کس کش کمونیست کس کش کمونیست کس کش کمونیست کس کش کمونیست کس کش کمونیست کس کش کمونیست کس کش کمونیست کس کش کمونیست کس کش کمونیست کس کش کمونیست کس کش کمونیست کس کش کمونیست کس کش کمونیست کس کش کمونیست کس کش کمونیست کس کش کمونیست کس کش کمونیست کس کش کمونیست کس کش کمونیست کس کش کمونیست کس کش کمونیست کس کش کمونیست کس کش کمونیست کس کش کمونیست کس کش کمونیست کس کش کمونیست کس کش کمونیست کس کش کمونیست کس کش کمونیست کس کش کمونیست کس کش کمونیست کس کش کمونیست کس کش کمونیست کس کش کمونیست کس کش کمونیست کس کش کمونیست

parvaz shab گفت...
این نظر توسط نویسنده حذف شده است.
ناشناس گفت...

کس ننه حزب اللهی ها و بسیجی ها پر از عن و گوه است.

ناشناس گفت...

این بسیجی ها و حزب اللهی ها و هیاتی ها پس افتاده های جنده های شهرنو هستند.

ارسال یک نظر