۶/۳۱/۱۳۹۳

نگاه حسن داعی به عاقبت مذاکرات هسته ای، تحولات خاورمیانه و ضرروت مبارزه با فرهنگ ذلت۳ نظر:

کُس ننه ی جنده نیما نیلیان گفت...

آقا نیما نیلیان ِ کُس ننه ی بد دهن ِ حرومزاده کُس کش پدر ِ خواهر کُسده
ای حرومزاده ی دیوث پدر! آخه بچه کونی ابنه ای مادر قهبه
چرا فکر میکنی انقدر باحالی؟ چرا فکر میکنی باید در مور هر چیزی نظر بدی؟ آخه کی تو را آدم حساب میکنه؟؟؟ انقدر بد دهن و بی ادب نباش. مثل اینی که احمدی نژاد تو کُس مادرت ریده تو به وجود آدمی! جرات داری و ادعای روشن فکریت میشه اینو پاک نکن!

ناشناس گفت...

چرا جواب نمیدی کُس ننه جان

ناشناس گفت...

خامنه ای تخم روسه
روحانی هم دیوسه

در سالهایی که روسها مشهد را اشغال کرده بودند مادر خامنه ای با سربازان روس روابط نا مشروع داشت و بعدها همیشه از اینکه شاه روسها را از ایران بیرون کرد ناراحت و گله مند بود. برادر بزرگ خامنه ای که مثل خرس می ماند شبیه روسهاست. و خامنه ای خود را از نژاد روس میداند و به گفته نزدیکان خامنه ای همیشه به پوتین برادرمی گوید.

ارسال یک نظر