۳/۰۸/۱۳۸۵

امروز

امروز

امروزم را به کناری می نشانم،
و آهنگین سرودت را، سپرده ی باد!
می بینی؟
می بینی که مضطربم امروز؟
که مبادا،
روزی،
روزگاری،
از بی تقصیری ِ بی مهتاب ِ شاهنامه،
گُمَت کنم!

۱ نظر:

mahta گفت...

nima jan
kuy.blogfa.com
www.autnews.com

ارسال یک نظر