۳/۱۶/۱۳۸۵

این چند روز

در این چند روز، میزبان سه نفر از دوستانم هستم که پس از سالیانی طولانی دیدمشان.
خیلی جالب است که دوستان صمیمی را بعد از این مدت و در این طرف دنیا ببینی!
بعدا مفصل خواهم نوشت.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر