۳/۲۹/۱۳۸۵

توجه

از طریق وبلاگ شیما کلباسی
آزادی ابتدایی ترین و مهم ترین حق انسانست و با این همه بزرگترین و شریفترین نیاز و جان مایه او. در پی توقیف روزنامه ی ایران، مهرداد قاسم فر سردبیر ایران جمعه و مانا نیستانی کاریکاتوریست روزنامه دست گیر و زندانی شدند و اکنون که نزدیک یک ماه است از این ماجرا می گذرد هنوز آزاد نشده اند و از آنان هیچ خبری نیست. ما به نشانه اعتراض به این بازداشت و ادامه آن ، امضای خود را پای این فراخوان می گذاریم .

حمایت کنید

۱ نظر:

ارسال یک نظر