۴/۲۷/۱۳۸۵

دماغ


"هيچ كس عليه آيات خدا مجادله نمی كند، به جز كسانی كه كافر هستند. موفقيت ظاهری آنها تو را تحت تاثير قرار ندهد."

قران کریم
...
پس دماغ من هم کافر است! ها ها

این هم عکسی از دماغم!powered by ODEO

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر