۴/۰۴/۱۳۸۸

رهبر و آخرین سامورای


رهبر که به ژاپنی هم پیغام بدهد میشود آخرین سامورای!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر