۱/۰۲/۱۳۹۳

اسکیس

هکتور

 

۲ نظر:

کس ننت گفت...

آقا نیما نیلیان ِ کُس ننه ی بد دهن ِ حرومزاده کُس کش پدر ِ خواهر کُسده
ای حرومزاده ی دیوث پدر! آخه بچه کونی ابنه ای مادر قهبه
چرا فکر میکنی انقدر باحالی؟ چرا فکر میکنی باید در مور هر چیزی نظر بدی؟ آخه کی تو را آدم حساب میکنه؟؟؟ انقدر بد دهن و بی ادب نباش. مثل اینی که احمدی نژاد تو کُس مادرت ریده تو به وجود آدمی! جرات داری و ادعای روشن فکریت میشه اینو پاک نکن!

کس مادر نیما نیلیان گفت...

این هکتور بزارِ مادر جندته؟؟؟

ارسال یک نظر