۱۲/۲۹/۱۳۹۲

اسکیس

بی عنوان
 

۱ نظر:

ناشناس گفت...

این فکر کنم که تازه مادرت داشته تو ۱۵ سالگی شروا میکرده به کُس و کون داد! لا پستونش میذاشتن که پستوناش خوب بزرگ شه. مامانت واسه عربهای اهواز چون کیر کلفت داشتند ساک میزده که چاک دهن تو هم باز شده به ننت رفته. انقدر کُس داد و اهواز را آباد کرد مجبور شدین واسه حفظ آبروی نیلیان کُسکش بزرگ برید شمال رشت زندگی کنید و چون مامانت معتاد کُس و کون دادن بود میشد بگند رشتی هستین و بی غیرت.

ارسال یک نظر