۸/۲۹/۱۳۸۵

عجب

کلی کارهای عقب افتاده دارم! کارهای آتلیه انیمیشن را انجام بدهم، از طراحی کاراکتر گرفته تا آماده ساختن مدل شیت و استوری برد و انیمت کردن و ...
باید سریع تمامشان کنم وگرنه از نمره خبری نیست!

۱ نظر:

sadaf گفت...

آماده شد بذار اینجا ما هم ببینیم.

ارسال یک نظر