۹/۰۳/۱۳۸۵

روز از نو روزی از نو

باز یک کار احمقانه ی دیگری انجام دادم که از خودم بیزار می شوم
آخر نیما این هم شد زندگی؟
تو کی می خوای آدم بشی بچه؟
هوای بلژیک هم که به صورتی وحشتناک سرد شده است.
حال خود دانی و این سرما! با خودم بودم.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر