۱۲/۲۴/۱۳۸۴

نئو نازیسم اسلامی


راستش بد هم نیست که پرونده ی این نئونازیها رفته به شورای امنیت
معلوم است که انرژی هسته ای چقدر ملی است! اصلن اسلام دین نژادپرستی است، جالب اینجاست که نمونه هایش هم کم نیستند. اسلام، جنگ می خواهد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر