۱۲/۰۴/۱۳۸۵

مُردم از خنده

اعتراض گسترده به وزير آموزش و پرورش
...........
واقعا که این دولت با این آموزشهایش معلوم است که چه نسلی را بوجود خواهد آورد.
آخر به این سئوال توجه کنید! راستش کلی هم خندیدم.

"کدام يک از گزينه‌هاي زير از خصلت‌هاي خروس است که با خصلت پيامبر سازگار نيست؟
الف. وقت شناسي ـ غيرت مردانه ج. وقت شناسي ـ سخاوت ب. شجاعت و کثرت آميزش با همسر د. برچيدن غذا از زمين ـ تند راه رفتن"

آخر این دیگر چه سئوالی است؟
یا مثلا این یکی دیگر

"رسول خدا در چه حالي اصلا ديده نشد؟
الف. در حال مجامعت با زنان ب. در حال بول و غائط ج. در حال خريد از بازار د. نوشيدن آب در حالت نشسته"
..........................................
در ضمن وزیر آموزش و پرورش در دفاع چنین گفته است:
"منبع كتاب برای طرح سؤالات آزمون مذكور، كتاب سیره پیامبر بود كه این كتاب توسط آموزش و پرورش چاپ نشده است."
البته طفلک حق دارد! مگر در کتابهای اسلامی به غیر از این چیزها به مطالب دیگری هم اشاره می شود؟
خانه از بنیاد ش ویران است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر