۱۲/۰۹/۱۳۸۵

Herent


امروز داشتم به عکسهایی که در بلژیک گرفته ام نگاه می کردم که این عکس را پیدا کردم. این کلیسای قدیمی روستای Herent است " روستای کوچکی در بخش هلندی زبانان بلژیک "
یادم نمی رود پنج سال پیش برای اولین بار وقتی از قطار پیاده شدم و خیابان اصلی Herent را در پیش گرفتم. یادم می آید که سه شنبه بازار بود " اینجا همیشه بازارهای محلی دارند "

روزهای اول برایم بیگانه بود اما بعد از گذشت پنج سال، می بینم که با اینجا دوست شده ام، به اینصورت اگر چند روز از اینجا دور شوم، دلم برای این روستای کوچک و دوست داشتنی تنگ خواهد شد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر