۱/۰۴/۱۳۸۶

وضعیت قرمز

در این موقعیت وحشتناک، که شورای امنیت می رود تا ایران را با تحریمهای بیشتر مواجه کند، دولت ایران 15 ملوان انگلیسی را بازداشت می کند!
جنگ که شاخ و دم ندارد
دولت ایران مریض است و جنگ می خواهد. برای شروع جنگ نیازی به فیلم 300 نیست! دولت فاشیست احمدی نژاد به اندازه کافی دلیل برای شروع جنگ به این و آن داده است و به اندازه کافی انزجار دنیا را بر انگیخته.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر