۱۲/۱۵/۱۳۸۵

Nawal El Saadawi

Nawal El Saadawi را از طریق وبلاگ امشاسپندان شناختم. جالب اینجاست که به صورتی اتفاقی فهمیدم که به بلژیک خواهد آمد و در روز یکشنبه در شهر Leuven جلسه گفتگو برگزار خواهد کرد. دیدم که بهترین فرصت است که این نویسنده و اکتیویست مصری را ببینم و از نزدیک به حرفهایش گوش بسپارم. متاسفانه دوربینم همرام نبود اما از یکی از عکاسهای آنجا درخواست کردم که یک یا دو عکس برایم به ایمیلم بفرستد که این شخص هم لطف کرد و همین امشب سه عکس برایم فرستاد. اسم این دوست عکاس هم Arie Asona است.

Nawal El Saadawi آدم فوق العاده یی است!

دولت مصر چند سال پیش این اکتیویست را مجبور کرد که از همسرش جدا شود.

در ضمن در طول سخنرانی هم چند نفراز خانم های مسلمان سالن را ترک کردند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر