۱/۰۶/۱۳۸۶

ها ها

بیا! این هم از دوستان خوب دولت ایران! هم چین و هم روسیه به دولت احمدی نژاد اساسا خوب پشت پا زدند، بعد هم دولت ایران می گوید که هیچ خبری نیست و استکبار دارد در دستان اسلام و انقلاب له می شود! ها ها
عجیب است دولت جمهوری اسلامی "؟" که اینقدر ادعای دفاع از ملتهای مظلوم دنیا را دارد و به خاطر مردم فلسطین می خواهد اسرائیل را نابود کند، چرا به همین کشور دوستش، چین که سالیان سال است تبت را اشغال کرده و تعداد زیادی از مردم بیگناه آنجا را کشته است نظری نمی اندازد؟
اما دوستان ایران هم خوب دارند حق احمدی نژاد را کف دستش می گذارند!
************
من خودم چند دوست چینی دارم و هر وقت هم که از آنها راجع به اشغال تبت توسط چین سئوال کردم جوابی ندادند!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر