۴/۰۴/۱۳۸۴


بسم رب الشهدا و الصدیقین
ملت شهید پرور و گل سرسبد هر چه هوش و درایت دنیوی واخروی بار دیگر با انتخابی
بی نظیر به تاریخ ایران بزرگ گند زد
آری هنر نزد ایرانیان است و بسهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر