۳/۲۷/۱۳۸۴
GREEN DAYترجمه ئ ترانه ای از گروه

HOLIDAY


به باران گوش بسپار!

که در کارزار طاعون زده ئ خیر و شر، سقوط

میکند.

چه شرم آور است!

کسانی که بدون هیچگونه نامی می میرند.


اینجا آوایی است، که از روزنه ئ در،

سرودی روحانی را،

ایمان و نکبت تمنا می کند.

یک درخواست

گروهان ، جنگ امرور را از دست دادمن از رویا م گدایی می کنم

و

از همه ئ دروغهای پوشالی متفاوت خواهم بود

این نقشی از باقیمانده ئ زندگیم است، در روزی مقدس.اینجا طبلی است زوزه کشان، رها از دایره ئ زمان

معترضی دیگر، خط قرمز را عبور می کند.

خط قرمز، پول آنجاست، در دیگر سو.آیا می توانم آمینی دیگر بر زبان برانم؟ - آمین

اینجا کفنی است که تحقیر آدمیان را حلقه زده است

پوزه بند و کیسه ای پلاستیکی بر روی مقبره آرمیده اند."نماینده ئ کالیفرنیا، اجازه ئ نطق پیش از شروع مجلس را داراست"رئیس جمهور یاوه گو را محاکمه کن!

بمبهای رها شده برای تنبیه توست!

برج ایفل را بکوب

و

حکومت را به سلابه بکش!

بنگ بنگ، مرد شیشه ای را هدف گرفته

و

پیروزی از ورای آتش، خریداران گناهکار را زبانه می کشد.

آن راهی نیست که برایم معنایی باشد.

خدا! متشکرم،

تفتیشمان کن! که در روزی مقدس چه کار می کنیم.من از رویا م گدایی می کنم

و

از همه ئ دروغهای پوشالی متفاوت خواهم بود

من از رویا م گدایی می کنم

و

از همه ئ دروغهای پوشالی متفاوت خواهم بود

این زندگی ماست در روزی مقدس.توضیح: همه میدانیم که HOLIDAY به معنای روز تعطیل است ، اما در این مورد به منظور هماهنگی با ساختار معنایی متن،
لازم دیدم که از ترکیب "روز مقدس" استفاده کنم.
نیما نیلیان
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر