۸/۰۶/۱۳۸۴


رئیس جمهور

این آقای رئیس جمهور ما هم که شاهکار خلقت است، فکر کنم اگر داروین زنده بود از دیدن این بشر تکامل نیافته خیلی خرسند می شد و یقینن نظریه اش را با چنین مدرک محکمی، ثابت می کرد.

آخر رئیس جمهور با شعور! هنوز فکر می کنی ما در صحراهای عربستان زندگی می کنیم که تو از محو کردن و سر بریدن حرف می زنی؟ یا شاید فکر کرده ای که امام غایب تو را به عنوان مسئول تدارکاتش انتخاب کرده است؟ آخر مغز فندقی عزیز، قبل از حرف زدن اگر کمی، هر چند هم ناچیز، فکر کنی بد نیست. اگر به هستی خودت اهمیت نمی دهی، گناه این ملت چیست؟

یادم است آن وقتها، در دانشگاه، سر کلاس واحد "انقلاب اسلامی و ریشه هایش"، آقای مثلن استاد که آخوندی هم بود، با افتخار بیان می کرد که" امام اول شیعیان در یک روز چهار هزار یهودی را از دم ذوالفقار گذراند و سرشان را از بدن جدا کرد."

خوب، وقتی تعلیمات ما این باشد معلوم است که آقای رئیس جمهورش هم به فکر محو کردن بشریت است.

آقای احمدی نژاد! صدام هم از این حرفها می زد.

۳ نظر:

ناشناس گفت...

This is a very instructive blog. Keep it going. No better time than now to stop on this website about scommesse sportive . You'll find only scommesse sportive

نازلی گفت...

به نظر من که تا حالا کارش رو خوب انجام داده ! بالاخره کسی که از حجتیه دستور بگیره غیر از این باشه باید تعجب کنین !

John گفت...

Your blog is outstanding! No better time than now to stop on this website about scommesse online . You'll find only scommesse online

ارسال یک نظر