۱۱/۱۳/۱۳۸۴


مسئله ی هسته ای ایران و روزنامه های بلژیک
چند وقت پیش با یک بلژیکی در مورد آخوندهای ایران حرف می زدیم که این دوست من پرسید که آیا خانمها می توانند در ایران دوچرخه سواری کنند یا نه؟ خوب من هم در جوابش گفتم که می توانند دوچرحه سواری کنند اما فقط در محدوده هایی ( یعنی همان محدوده های اسلامی خودمان دیگر!) که از طرف مسئولین مشخص می شود. دوست بلژیکی ام لحظه ای ساکت بود و بعد گفت: ملاها چه ذهن جنسی و مریضی دارند!حق با او است، یاد یکی از دوستانم افتادم که می گفت آن زن و مرد کارگر که از صبح تا شب باید استثمار بکشند که در پایان ماه فقط 30 هزار تومان حقوق بگیرند، شب که به خانه شان می رسند نه وقتش را دارند و نه انرزی اش را که حتی به مسائل جنسی فکر کنند، این کار فقط از ملاها بر می آید که از بس بیکارند، از صبح تا شب به مسائل جنسی این و آن فکر می کنند.
اما آن یک مقدمه بود، این چند روز هم که گند ِ روابط پشت پرده ی یک شرکت بلژیکی و ایران در آمده و روزی نیست که نام ایران و خطر هسته ای را در رسانه های بلژیکی نشنوی! اینها سالیان سال است که ملاها را از من و تو ایرانی بهتر می شناسند و به اندازه ی کافی خندیده اند. این کاریکاتور را ببینید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر