۱۱/۱۳/۱۳۸۴

امروز فقط سندیکا

روز جمعه همراه با کارگران شرکت واحد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر