۸/۱۶/۱۳۸۴

ایران خواستار از سرگیری مذاکرات، پیرامون بحران هسته ای...

تهران- ایران از کشورهای فرانسه، انگلیس، آلمان خواسته است که مذاکرات پیرامون بحران هسته ای را ادامه دهند.

این درخواست درست در زمانی مطرح شده که دولت ایران پروسه ی غنی سازی اورانیوم را از سر گرفته است.

علی لاریجانی، طی ارسال نامه ای به وزرای خارجه ی سه کشور اروپایی، خواهان از سرگیری بحث و گفتگوی منطقی در مورد پرونده ی هسته ای ایران است. دیپلماتهای اروپایی هم در پاسخ به این درخواست،

شروع مذاکرات را منوط به پاپان دادن غنی سازی اورانیوم از جانب دولت ایران دانسته اند.

به نقل از روزنامه ی "مترو" چاپ بلژیک

۲ نظر:

ناشناس گفت...

Topix Does What Yahoo Wouldna t
Topix Does What Yahoo Wouldn't Topix.net added 15,000 top blogs into its news engine today.
Find out how to buy and sell anything, like things related to how to repair a road bicycle on interest free credit and pay back whenever you want! Exchange FREE ads on any topic, like how to repair a road bicycle!

web-A-ward __ وب - آ - ورد گفت...

سلام

ارسال یک نظر