۸/۲۰/۱۳۸۴


...

اگر بخواهيد
تن رها می کنم
همانند آسمان
رنگ در رنگ
اگر می خواهيد
حتی از نرم نرمتر می شوم
مرد
نه
ابری شلوارپوش می شوم

...

اتاق نشیمن ولادیمیر مایاکوفسکی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر