۸/۱۹/۱۳۸۴

میشل فوکو

من می خواهم کتابهایم همچون کیف ابزاری باشند که هر کسی بتواند در آنها وسیله ای را جستجو کند که در محدوده ی شخصیش، کاربردی است... من می خواهم کتابهایم، ساختار منظمی باشند که برای یک دانشجو،یک بازرس، یک قاضی، و یک عصیانگر، مفید واقع شوند.من برای شنونده نمی نویسم، نوشته هایم شایسته ی کسانی است که از آنها استفاده می کنند نه برای آنانی که فقط خواننده اند.
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر