۱۰/۱۴/۱۳۸۴


وهم تاریک آب

" شاهین بشرا "

این لوگوهای زیبا را دوست بسیار صمیمی ام، شاهین بشرا طراحی کرده است.

راستی می بینی شاهین؟ هنوز اسم آن فیلم زیبایت را به یاد دارم " وهم تاریک آب" شاید تو یادت رفته باشد! هنوز یادم است اولین روزی که سازدهنی ات را برایمان نواختی و بعد از آن من پایم را در یک کفش کردم که باید نواختن سازدهنی را به من یاد بدهی! ای ای ای ای می دانم که به تو سخت گذشت تا بیاموزمش، حتی یادم است یکبار، آنقدر با صدای نخراشیده و نتراشیده سازدهنی نواختم که تو بیهوش شدی در خواب، یا خودت را به خواب زدی، نمی دانم. لوگوهایی که برای هزار و هشتصد و هفت طراحی کردی، خیلی زیبایند، باید ببینم بهترین جا برایشان کجاست، ممنون.

راستی هنوز شعر می نویسی؟

آخر شعرهایت بوی ماه می دهند رفیق!

فایل صوتی- یکی از ترانه های معروف فولکلوریک بلژیکی که من خیلی دوستش دارم- بشنوید

۴ نظر:

آونگ خاطره های ما گفت...

سلام
نیما جان واقعآ زیباست
مبارک باشه

برون كا گفت...

ghashange :-)

Roya گفت...

ترکیبی از واژه های زیبای نوشته شده و واژه های زیبای موسیقی- حرف ندارد. راهنمائی هایت رسید ممنونم رفیق! و چه خوب که تو هم حضور داری . اگر مشکلی داشتم می پرسم.

Karan Reshad گفت...

1807 خیلی قشنگ شده .

ارسال یک نظر